فرش مسجدی گنبدی یکی از انواع طرح های سجاده فرش در شرکت فرش ثریا کویر کاشان می باشد.
طراحان مجرب سجاده فرش مسجدی و مفروشه های سجاده ای را در نقشه های مذهبی طراحی می کنند.
فرش های سجاده ای و فرش های مخصوص مسجد در طرح های محرابی و تشریفاتی در بازار فرش کاشان تولید می شوند.
فرش سجاده ای با نام های دیگری همچون سجاده فرش، سجاده محـراب دار،فرش مسـجدی،فرش نماز خوانده می شوند.
علاوه بر قیمت فرش های سجاده ای،طرح و نقش و نگار سجاده فرش های ماشینی نیز در جلب مشتری موثر می باشند.
هرچه فرش سجاده ای دارای طرح و نقشه زیباتری باشد آن مفروشه ماشینی پرفروش تر می باشد .
شرکت فرش ثریا کویر کاشان تولید کننده‌ سجاده فرش مسجد و انواع سجاده فرش برای مساجد و فرش سجاده ای برای نمازخانه می باشد.

انواع سجاده فرش ماشینی :

سجاده فرش های ماشینی عموما به دو دسته فرش محرابی و فرش تشریفات تقسیم می شوند.
سجاده فرش محرابی یکی از انواع فرش سجاده ای ماشینی می باشدکه به عنوان فرش مسجدی گنبدی شناخته می شوند.
در این مفروشه های سجاده ای دو لچک به همدیگر متصل می شوند و محراب مسجد را تشکیل می دهند.
هیئت امنای مساجد برای خرید فرش های سجاده ای محرابی از عبارت فرش سجاده ای طرح گنبد استفاده می کنند.
زیرا در این مفروشه های مسجدی محراب و یا یک گنبد قرار دارد که جایگاه نمازگزاران در آن می باشد.
سجاده فرش تشریفاتی یکی دیگر از انواع فرش های مسجدی می باشند که بدون محراب بوده و ساده می باشند.
در این مفروشه های مسجدی تشریفاتی محراب وجود ندارد و تنها حاشیه فرش دارای طرح می باشند .